NIEUWSBRIEF STICHTING HFC HAARLEM 1889 September 2023

 

NIEUWSBRIEF STICHTING HFC HAARLEM 1889  –  September 2023

Het Haarlems Dagblad heeft uitgebreid aandacht besteed aan het faillissement van de HFC Haarlem in 2010

Gesteund door een subsidie van het Haarlems Media Fonds heeft verslaggever Robbert Minkhorst onderzoek gedaan naar de oorzaken van het verdwijnen van onze club. Zijn bevindingen zijn vastgelegd in drie lezenswaardige artikelen, welke werden geplaatst op de zaterdagen van 29 juli, 5 augustus en 12 augustus 2023.

Jan Souverein, Jerry Baars en Piet Hooft, bestuursleden van de Stichting, hebben een aantal keren met Minkhorst gesproken. Souverein en Hooft steunden Rogier van Luyken bij het langdurige (7 jaar!) proces van het WOB-verzoek dat eindigde met een uitspraak van de Raad van State. Ook de gang van zaken rond dit verzoek is uitgebreid aan de orde gekomen. We zullen in deze Nieuwsbrief niet uitgebreid reageren op het stuk van Robbert Minkhorst. Wel is naar onze mening nog eens overduidelijk aangetoond dat het niet doorgaan van het stadion Oostpoort en de daaropvolgende uiterst dubieuze, geheime overeenkomst tussen projectontwikkelaar Fortress en de gemeente Haarlem inderdaad de doodsteek voor de club is geweest. Met een beroep op de Wet Open Overheid (WOO) is door het Haarlems Dagblad informatie opgevraagd bij de gemeente Haarlem. Wij kijken met belangstelling uit naar de resultaten van dit ingediende WOO-verzoek.

Terugkeer van Betaald Voetbal in Haarlem?

In het laatste artikel van 12 augustus 2023 wordt gesuggereerd dat een terugkeer van betaald voetbal in de regio Haarlem een reële optie is. Dat is een wel erg optimistische en rooskleurige voorstelling van de stand van zaken. Feit is dat er al geruime tijd met een mogelijke investeerder gesprekken zijn gevoerd. Deze gesprekken hebben geleid tot een concept plan en ook de KNVB achtte het plan serieus genoeg om daarover met de Stichting en de investeerder in gesprek te gaan. Helaas staan de contacten al enige tijd op een laag pitje en zijn er nog geen concrete stappen te melden. Voor de duidelijkheid: in de statuten van de Stichting staat dat wij initiatieven om het betaald voetbal in de stad te laten terugkeren zullen ondersteunen. Ook in dit geval is de Stichting benaderd door de geïnteresseerde investeerder.

 

Magazine de Roodbroek

 Na redacteur Jan-Jaap van den Berg heeft ook Robert Jan Bos, de man van de fraaie vormgeving van de Roodbroek, besloten om te stoppen met zijn werkzaamheden voor ons magazine. Robert Jan, veel dank voor al je inzet en betrokkenheid bij de Roodbroek en de Stichtingsactiviteiten. Zowel Jan-Jaap als Robert Jan hebben aangegeven het bestuur te willen adviseren bij een mogelijk vervolgtraject. De Stichting is al in gesprek met verschillende scribenten. Ook zullen we adverteerders benaderen en bekijken of het financieel haalbaar is om tenminste een keer per jaar een Roodbroek uit te brengen.

In memoriam

Helaas hebben we in de afgelopen periode afscheid moeten nemen van enkele bekende Roodbroeken.

Aad Goedhart, oud eerste elftalspeler, bestuurslid technische zaken, voorzitter en erelid is op 26 juni jl. overleden.

Aad heeft de club in vele hoedanigheden gediend, maar technische zaken was hem op het lijf geschreven. Het samenstellen van een selectie met het beperkte Haarlem -budget, ‘munten moeten we hebben’, het scouten, het onderhandelen met zaakwaarnemers en spelers, het binnenhalen van trainers, bij al die direct aan het voetbal gerelateerde zaken, lag zijn hart. Als voorzitter kon hij soms heerlijk ongenuanceerd zijn. Maar met humor en een drankje werden de plooien met die andere rood-blauwe klerelijers snel gladgestreken. Voor zijn verdiensten voor het voetbal werd hij door de KNVB benoemd tot Bondsridder en werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Aad heeft veel voor HFC Haarlem betekend.

Ron Wildschut

Samen met zijn tweelingbroer Peter heeft Ron veel voor de club en de supportersvereniging gedaan. Of het nu werkzaamheden waren in het clubhuis, het supportershome of de tribune, de handige en technische gebroeders klaarden de klus. Zoals zo vaak bij vrijwilligers, kregen zij niet altijd de waardering die zij verdienden. Maar: HFC Haarlem was en bleef hun club en de kantine hun tweede huiskamer. Ron en Peter waren onafscheidelijk.

Het bestuur van de Stichting HFC Haarlem 1889 wenst de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

HFC Haarlem 1889 Toernooi om de Piet Huijg cup

We gaan weer eens voetballen met de Haarlem Legends. Het wordt door allerlei oorzaken steeds moeilijker om nog een volledige selectie voor een hele wedstrijd bij elkaar te krijgen. Ook spelers worden ouder, ze hebben verplichtingen als trainer, of zijn om andere redenen niet beschikbaar. Daarom hebben we gekozen voor een alternatieve opzet. We gaan op zondag 1 oktober 2023 een 7 tegen 7 toernooi organiseren op het FC Haarlem-Kennemerland terrein aan de Sportweg.

Andy van der Linde en Joop Böckling zijn druk bezig met het samenstellen van de spelersgroep. De andere deelnemende clubs zijn: Koninklijke HFC, RCH en oud- Kennemerland. Aanvang van de wedstrijden om 14.00 uur. Voor HFC Haarlem zullen in ieder geval Dennis Groot, Khalid en Mohammed Sinouh, Marcel Looijer, Laurens ten Heuvel en Ben Blikslager hun opwachting maken.

Zondag 1 oktober 2023 is het precies 134 jaar geleden dat de HFC Haarlem werd opgericht. Een mooiere datum voor een dergelijk toernooi is er eigenlijk niet.

Nadere informatie volgt.

 

Gerrie de Goede documentaire

Het bestuur nodigt u uit om op vrijdagavond 10 november 2023 in het Partycentrum Haarlem (Haarlem terrein) op een groot scherm te kijken naar de door Herman Poos gemaakte documentaire over onze oud-speler  Gerrie de Goede. Voorafgaand aan de film is er een vraaggesprek met familieleden, medespelers van Gerrie en de maker van deze bijzondere documentaire. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in het Partycentrum. Het programma begint om 20.00 uur. Donateurs van de Stichting ontvangen we met een kop koffie of thee en zij krijgen een consumptie aangeboden. Deze avond is ook toegankelijk voor HFC Haarlem sympathisanten die (nog) geen donateur zijn. De speciale uitnodiging voor deze avond krijgt u binnenkort per email.

 

Donaties 2023

Na onze laatste oproep heeft weer een aantal donateurs betaald. Mocht u nog niet betaald hebben: de penningmeester stuurt u nog een herinnering, dus u kunt het jaar 2023 toch nog met een gerust geweten afsluiten. Alvast bedankt voor uw medewerking en bijdrage.

 

Voetbal is Simpel

Als alles volgens plan verloopt wordt tijdens de kerstborrel van 17 december 2023 in Partycentrum Haarlem het boek “Voetbal is Simpel, HFC Haarlem in Columns”, gepresenteerd. Wij houden u op de hoogte en zullen u tijdig een uitnodiging toesturen.

 

Met een Rood Blauwe groet,

 

Piet Hooft

Voorzitter Stichting HFC Haarlem 1889