Donateurs

Beste Voetballiefhebber,

De Stichting HFC Haarlem 1889 is in 2011 opgericht om door middel van het organiseren van evenementen en andere activiteiten de historie van de voormalige betaald voetbal organisatie HFC Haarlem levend te houden. We zijn op zoek naar donateurs om onze doelstelling te kunnen realiseren.

Voorbeelden van initiatieven die de stichting wil uitvoeren zijn onder andere:

  • Het archief van de roemruchte club te ordenen en aan te vullen.
  • Het 1 keer per jaar uitbrengen van het magazine “De Roodbroek”.
  • Het organiseren van wedstrijden met oud-HFC Haarlem spelers, rondom de oprichtingsdatum van de HFC Haarlem te weten 1 oktober. Elk jaar zal gezocht worden naar een aansprekende tegenstander voor onze HFC Haarlem Legends. Plaats van handeling: het vroegere HFC Haarlem stadion aan de Sportweg 8 te Haarlem.
  • Op korte termijn een digitaal HFC Haarlem museum te realiseren. Mocht de gemeente Haarlem besluiten dat er in de nabije toekomst een Sport/Voetbalmuseum gaat komen, dan zal de Stichting HFC Haarlem 1889 er naar streven dat onze club een prominente plaats in een dergelijk museum zal krijgen.
  • Het organiseren van Roodbroekbijeenkomsten zoals talkshows, boekpresentaties, voetbalquizes etc.in het Party Centrum Haarlem (oude locatie van de business club van de HFC Haarlem).
  • Een bijdrage te kunnen leveren aan een mogelijke herstart van het betaalde voetbal in Haarlem.

Als deze doelen u aanspreken willen wij u vragen om donateur te worden van onze stichting. Hieronder vindt u een formulier om u hiervoor aan te melden.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Stichting HFC Haarlem 1889

Piet Hooft – Voorzitter


Maak het bedrag over o.v.v. het donateurspakket dat u kiest, naam en adres op IBAN:  NL35RABO0146562933 t.n.v. Stichting HFC Haarlem 1889