Nieuwsbrief Stichting HFC Haarlem 1889

APRIL 2023

Nieuw mailadres

Geregeld kregen we meldingen dat het mailadres van de Stichting niet goed functioneerde.

We hebben inmiddels een nieuw adres: hfchaarlem1889@gmail.com.

De Roodbroek (1)

In oktober 2022 is de laatste Roodbroek verschenen. Op 1 oktober 2022 tijdens de door Edwin en Michael Struis georganiseerde HFC Haarlem avond in restaurant Brinkman, hebben vele donateurs het blad in ontvangst kunnen nemen. Heeft u in 2022 uw donatie betaald en geen Roodbroek ontvangen, stuur dan aub een bericht naar ons nieuwe mailadres (zie boven) met uw naam en adres, dan zorgen wij dat u alsnog het blad zo spoedig mogelijk in bezit krijgt.

Website

De website van de Stichting was de laatste tijd verre van actueel en werd dus ook weinig bezocht.

Dat willen we graag veranderen. Wim Everts, hij verzorgt al vele jaren belangeloos de site voor de Stichting, heeft een aantrekkelijke, moderne lay-out gemaakt. Maar: het gaat natuurlijk ook om de inhoud.

Het bestuur wil in samenwerking met andere Roodbroeken de site nieuw leven inblazen en weer voorzien van interessante en leuke berichten.

Magazine “De Roodbroek” (2)

Jan-Jaap van den Berg heeft helaas moeten besluiten om in verband met drukke werkzaamheden te stoppen met de productie van de Roodbroek. Insiders weten dat Jan-Jaap de drijvende kracht en animator is geweest van talrijke interessante publicaties over onze club. De Roodbroek is door zijn inzet en inbreng een geliefd voetbalblad voor liefhebbers en verzamelaars geworden. Jan-Jaap, ook vanaf deze plaats, veel dank voor jouw werk voor de Roodbroek en onze Stichting.

De Roodbroek (3)

Het bestuur van de Stichting wil graag jaarlijks een Roodbroek blijven uitbrengen. Jan-Jaap van den Berg heeft toegezegd vanaf de zijlijn ons met adviezen te willen helpen. Met de vaste scribenten en de vormgever van het blad gaan we overleggen hoe we ook in 2023 en de jaren daarna een Roodbroek kunnen laten verschijnen.

Donaties 2023

Om de Roodbroek te kunnen continueren hebben we uw steun hard nodig, zeker als je kijkt naar de fors gestegen drukkosten. Maar ook andere activiteiten kosten geld. De Stichting is afhankelijk van donaties en giften.

Vandaar dus deze dringende oproep:

Maak aub ook dit jaar weer uw donatie over op:

NL35RABO 0146 5629 33

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Advertenties

Door onze trouwe adverteerders hebben we al die jaren ons vermaarde clubblad de Roodbroek kunnen uitbrengen. We hopen dat u ons ook in 2023 blijft steunen.

We hopen zelfs dat er meer adverteerders bij komen. Des te groter wordt de kans dat   de Roodbroek blijft bestaan. Adverteren in dit blad, het plaatsen van een banner bij activiteiten, meldingen op de website en/of social media. Neem contact op met Piet Hooft (06-22522526) of Jerry Baars (06-5421211).

Bestuur

Marcel Bindels en Mirjam Blok, zij vulden gezamenlijk een bestuurszetel in, hebben helaas moeten besluiten dat ze te weinig tijd hebben om zich volledig voor de Stichting te kunnen inzetten. Uiteraard betreuren wij ook dat besluit, maar hebben er uiteraard alle begrip voor. Gelukkig hebben ook Mirjam en Marcel toegezegd dat we, indien noodzakelijk en gewenst, altijd nog een beroep op hen kunnen doen.

Mirjam en Marcel, dank voor jullie bijdrage gedurende vele jaren aan de Stichting. We houden natuurlijk contact.

Letters

De klassieke letters HFC HAARLEM, die de toegang aan de zuidkant van het HFC Haarlem stadion aan de Sportweg sierden, verkeren in een slechte staat van onderhoud.

Het bestuur zou ze graag willen laten renoveren en dan op een stevige sokkel terugplaatsen op het Haarlem terrein. De beste plaats is o.i. achter het monument voor de slachtoffers uit de tweede wereldoorlog.

Het weer opknappen van de letters en het plaatsen op een sokkel is een kostbare zaak. Bij de Stichting ontbreken daarvoor de benodigde financiën.

Mocht u ons willen helpen met dit ‘Letter-project’ neem dan contact met ons op.

Over dit project is al eens overleg geweest met het bestuur van FC Haarlem – Kennemerland.

Met een Rood Blauwe groet,

Piet Hooft (voorzitter)