...

Over ons

Stichting Haarlem 1889

Het doel van deze Stichting kan als volgt worden samen gevat:

“Het organiseren van evenementen en andere activiteiten om het gedachtegoed van de voormalige betaald voetbal organisatie HFC Haarlem in ere te houden”.

De stichting wil dit bereiken door onder andere:

  1. Het archief van de roemruchte club te ordenen en aan te vullen.
  2. Het 1 a 2 keer per jaar uitbrengen van het tijdschrift “De Roodbroek”.
  3. Rond 1 oktober (oprichtingsdatum) van elk jaar een speciale activiteit te organiseren.
  4. Op korte termijn een digitaal HFC Haarlem museum te realiseren. Mocht de gemeente Haarlem besluiten dat er in de nabije toekomst een Sport/Voetbalmuseum gaat komen, dan zal de Stichting HFC Haarlem 1889 er naar streven dat onze club een prominente plaats in een dergelijk museum zal krijgen.
  5. Het organiseren van de “Roodbroekborrel “ op elke laatste vrijdag van de maand in het Partycentrum Haarlem (oude locatie van de business club van de HFC Haarlem) waarbij een spreker zal worden uitgenodigd.
  6. Een bijdrage te kunnen leveren aan een mogelijke herstart van het betaalde voetbal in Haarlem.

 

Wilt u op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen van deze Stichting stuur dan een mail naar info@haarlem1889.nl

Bestuur van de Stichting HFC Haarlem 1889 bestaat uit:

Piet Hooft, Jan Souverein, Dennis Ligthart, Jerry Baars, Mirjam Blok, Marcel Bindels met assistentie van Jan-Jaap van den Berg en Karel Drogtrop.

Email: info@haarlem1889.nl

Twitter: Klik hier

Facebook: Klik hier